Wientjes Music 
Muziekeducatie voor Jong en Oud


Wientjes Music richt zich op muziekeducatie. Wientjes Music biedt scholen hulp bij het inrichten van hun muziekeducatie. Dit doet doen we zowel praktisch, door de lessen te verzorgen, als theoretisch, door leerlijnen te ontwerpen en aan te bieden. Samen met de scholen zorgt Wientjes Music voor een invulling op maat. Dit kan gaan om korte of langlopende projecten, in alle klassen. Wientjes Music ziet muziek niet alleen als doel maar ook als middel om vakoverstijgend te leren.

Kernbegrippen zijn ontdekken, verbinden en verankeren.

Muzieklessen en talentontwikkeling brengen kinderen dichter bij hun creativiteit. Creativiteit was een basisvaardigheid in het verleden. Creativiteit is onmisbaar voor de toekomst. Muziek kan de  wereld veranderen, omdat het mensen kan veranderen. Muziek maakt slim en gelukkig. Muziek is in staat mensen te verbinden. Het geeft betekenis aan een behoefte diep in ons hart. Wij willen dat ieder kind dit langdurig kan ervaren. Op school. En buitenschools.


Het doel van Wientjes Music
Het doel is om alle basisschoolkinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 in aanraking te brengen met muziek, opdat het maken van muziek een onlosmakelijk deel van hun leven wordt. De kinderen beginnen met muzikaal ontdekken en leren daarna op instrumenten te spelen. Het instrument is daarbij een middel, niet een doel. We focussen op muziekinhoud vanuit het belang van het kind en de bijdrage aan een kansrijke toekomst.


Voor meer info bel Gilbert Wientjes, via telefoonnummer 0622135327 of via info@gilbertwientjes.nl